AIA嘉年華入場前必睇!4個最易贏攤位遊戲贏公仔攻略|LIFE HUBS LIFE

AIA嘉年華入場前必睇!4個最易贏攤位遊戲贏公仔攻略|LIFE HUBS LIFE

2018-12-19 Off By 迷你兵

今年的AIA嘉年華將會由2018年12月14日至2019年2月17日舉行,2個人去最抵喺買$300入場券包30個AIA嘉年再單買$50入場券!今年AIA嘉年華照舊多款迪士尼毛公仔,小編為大家精選了場內最易玩同最易有獎品攤位遊戲!

1. 彈乒乓

難度:*
玩法:將乒乓波跌入分數格內,4個乒乓球加埋中4分就有獎。
Tips:在中間位置細力推出乒乓球,盡量保持直線。

2.保齡球

難度:*
玩法:用白波將保齡球擊倒。一球擊倒全部保齡樽即可獲得大獎;兩球可獲中獎
Tips:大力就得!

3.奶桶挑戰

難易度:***
玩法:將球拋進牛奶樽內,拋入一至兩球可得小獎。

4.拋波波

難易度:*****
玩法:將白波擲入杯子中,中其他顏色杯就分別有小獎至特獎。

場內食店


日期: 2018年12月14日 – 2019年2月17日
地點:中環海濱活動空間